Mohlo by Vás zajímať...
Vykurovanie
Elektrická energia
Voda
Stavebné prvky
Aktívny dom
Vymenniky
Solarne akumulatori
Krby
Kachlové pece
Kotol

Tepelné čerpadlá

Solárne kolektory
Krby
Kachlové pece
Kotle
         
     
Orientačná cena: cca od 4000-8000Eur      
Účinnosť: 300 až 400%
Návratnosť: 3 - 9 rokov
Popis technológie: Tepelné čerpadlá využívajú teplo okolia. Napr.: zem, podzemná voda.... Poznáme systémy: Vzduch voda, Zem/Voda, Voda/Voda
     
Výhody Vzduch / Voda Nevýhody
- Jednoduchá inštalácia   - Nízka účinnosť pri silných mrazoch
- Nízke vstupné náklady   - Vyššie prevádzkové náklady
-Vhodné na sezónny ohre vody v bazénoch, vykurovanie menších domov   - Hlučnosť
    - Nevhodné do oblstí s nízkymi teplotami
     
Výhody Zem / Voda Nevýhody
- Nižšie prevádzkové náklady   - Nutné výkopové práce náročné na plochu
- Nízke vstupné náklady   - Potreba plochy 30m2 na 1kW výkonu
-Vhodné na vykurovanie domov, bazénov, ohrev teplej vody   - Pri zlom nadimenzovaní má vplyv na vegetáciu na povrchu
    - Pozemok musí mať vhodné geologické podmienky
     
Výhody Voda / Voda Nevýhody
- Nenáročné na plochu   - Veľmi nákladné riešenie
- Nízke prevádzkové náklady   - Náročná inštalácia
- Stabilný výkon čerpadla   - Potrebné úradné povolenie
     
     
     
     

Tipy tepelných čerpadiel a ich využitie

         
Princíp fungovanie teplného čerpadla

Tak ako u chladničky je základným prvkom tepelného čerpadla kompresor - teda stroj na stláčanie plynov. Ten je u tepelných čerpadiel poháňaný buď elektrickým, alebo spaľovacím motorom. Ďalšími prvkami tepelného čerpadla sú výparník, kondenzátor a expanzný ventil. Dohromady sú spojené rúrkami do uzatvoreného okruhu, ktorý je naplnený pracovným médiom - teplovýmennou látkou. Táto látka sa vyznačuje nízkym bodom varu. Po zapnutí kompresora sa médium odčerpáva z výparníka v podobe pár. Stlačením sa v kompresore ohrieva asi na 50 ° C. Ohriatej médium je pretlačované trubičkami kondenzátora. Plocha trubičiek býva zväčšená pripevnenými lamelami, aby čo najviac tepla prešlo do vykurovacieho okruhu. V ňom je voda poháňaná malým čerpadlom (ako v ústrednom kúrení). Voda, ktorá odovzdala svoje teplo, sa vracia pre nové do kondenzátora.

Médium sa o odobraté teplo ochladí. Ešte stále pod tlakom kompresora. Tlak sa zníži prudko až v expanznom ventile. S tým však prudko klesne aj teplota média, napríklad až pod bod mrazu. Zároveň médium kondenzuje, tj. Mení sa na kvapalinu.

Keď takto vymrazený médium prebieha rúrkami výparníka, v ktorom sa účinkom sania kompresora opäť mení na plyn, snaží sa odobrať teplo z okolitého teplejšieho prostredia. Tým môže byť aj zdanlivo studená voda v rieke, vzduch, pôda a pod. Že sa toto prostredie o niečo ochladí, väčšinou ani nepozorujeme. S čím teplejšom prostredím čerpadlo pracuje, tým dosahuje väčšiu účinnosť.

Výhoda použitia tepelného čerpadla spočíva v tom, že dokáže využiť tzv. Nízkopotenciálne zdroje tepla, ktoré sú zadarmo k dispozícii. Dobre vykonanej tepelné čerpadlo dodá pri odbere 1 kWh zo siete pre pohon kompresora asi trikrát toľko tepla, ako keby sme onú kilowatthodinu "prepálil" v kachliach. Nevýhodné je, že pri vonkajších teplotách pod -5 ° C už výkon tepelného čerpadla nestačí. Je nutné teda mať záložný zdroj.

 
 
Vetranie s rekuperáciou tepla      
Orientačná cena:

od 3200Eur ( nástenná jednotka od 300Eur)

   
Návratnosť: Závysí od typu objektu  
Popis technológie: Teplý vzduch ktorý chceme z budovy vyvetrať, ohreje cez výmenník tepla vzduch, ktorý vchádza do budovy

Princíp vetrania s rekuperáciou znie velmi jednoducho, aj ked samotná technológia je trocha zložitejšia. Otvorom vo fasáde sa cez nasávaciu mriežku do objektu privádza čerstvý vzduch. Pomocou filtrov sa zbaví prachu, pelu a mikroorganizmov a privedie sa do rekuperátora. Rovnako velký objem vzduchu sa z kuchyne, kúpelne a WC odvádza a tiež smeruje do rekuperátora. Tu sa z neho odčerpá teplo a takýto vydýchaný, a olúpený o tepelnú energiu ho môžeme vrátit do prírody. Čerstvý vzduch si v rekuperátore prevezme od toho znečisteného prevažnú čast tepelnej energie a pomocou rozvodov v podlahách či pod stropom sa privádza do obývačiek a spální. Pritom ale nedochádza k žiadnemu premiešaniu privádzaného a odvádzaného vzduchu, ba ani k preneseniu pachov. Oba prúdy vzduchu sú poháňané ventilátormi s velmi nízkym energetickým príkonom a zabezpečujú primeranú výmenu vzduchu v byte. Čerstvý vzduch sa môže privádzat buď priamo zvonku, alebo cez zemný, prípadne solankový výmenník, čo zároveň v zime ochráni rekuperátor pred zamrzaním.

Okrem úspory energie na kúrenie má využitie rekuperátora niekoľko ďalších významných výhod. Pravidelným riadeným vetraním sa odstraňuje nepríjemný zápach, výrazne sa znižuje riziko vzniku plesní, nevzniká prievan, na rozdiel od klimatizácii nedochádza k množeniu baktérií a aplikáciou filtrov sa z privádzanéhovzduchu filtruje prach a peľ.

         

 

 

 

 

 

Aké sú úniky tepla z domu?
Orientačné grafy spotreby energií v domácnosti.
spotreba energie
 
.riger.sk